Юридичний інститут

До уваги студентів заочної форми навчання, які не з’явилися на попередній захист магістерських дипломних робіт15 Січня 2016р.

СПИСОК

студентів заочної форми навчання,

які не з’явилися на попередній захист

магістерських дипломних робіт

 

ПОВТОРНИЙ ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ

ДИПЛОМНИХ РОБІТ ВІДБУДЕТЬСЯ

18.01.2016 РОКУ О 13.15 ГОД.

 

  • з/п

   Прізвище, ім’я та по батькові студента

   Тема дипломної роботи

   Керівник

   дипломної роботи

   КОМІІСІЯ № 1

   18 січня 2016 р. о 1315 год., (у 528 ауд.)

   Голова: Намясенко О. К., доцент кафедри правового регулювання економіки, к.ю.н.

   Члени: Хатнюк Н. С., доцент кафедри правового регулювання економіки, к.ю.н., доцент;

   Міщук М. О., доцент кафедри цивільного та трудового права, к.ю.н., доцент.

   1.  

   Бажин Ігор

   Сергійович

   Правова характеристика договорів міжнародних перевезень

   Шеремьєва Ольга Юріївна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Башенко Ганна

   Ігорівна

   Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища в Україні

   Скрицька Надія Анатоліївна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Бойко Альона Олександрівна

   Правовий статус Верховної Ради України

   Шульженко Федір Пилипович, д.пол.н., професор

   1.  

   Гаврилюк Анна

   Вікторівна

   Правовий статус субєктів зовнішньоекономічної діяльності за законодавством України

   Голубєва Вікторія Олегівна, к.ю.н., професор

   1.  

   Ганічкіна Ксенія

   Юріївна

   Правові засади розгляду цивільних справ у судах першої інстанції

   Ярошенко Ірина Станіславівна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Голенач Євгеній

   Васильович

   Правове регулювання банківської системи України

   Фукс Наталія Анатоліївна, к.е.н.

   1.  

   Голій Людмила

   Ігорівна

   Правове регулювання діяльності професійних спілок в Україні

   Назаренко Олена Аркадіївна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Гузь Ірина

   Олександрівна

   Правові засади реалізації економічних прав та свобод людини і громадянина в Україні

   Рижук Юлія Миколаївна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Гуменюк Володимир

   Сергійович

   Правові засади діяльності органів державної виконавчої служби України

   Шаркова Ірина Миколаївна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Гусаківська Юлія

   Юріївна

   Правові засади вирішення адміністративних спорів в Україні

   Кожура Людмила Олександрівна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Давиденко Євген Володимирович

   Правове регулювання діяльності об'єднань підприємств в Україні

   Коломієць-Людвіг Євгенія Павлівна,

   к.ю.н.

   1.  

   Доліщук Руслан

   Миколайович

   Правове регулювання діяльності адвокатських об’єднань в Україні

   Мачуський Володимир Володимирович, к.ю.н., доцент

   1.  

   Дудченко Ірина

   Михайлівна

   Договірна відповідальність в системі юридичної відповідальності

   Вавженчук Сергій Ярославович, д.ю.н., професор

   1.  

   Дука Марина

   Андріївна

   Конституційно-правові засади діяльності прокуратури України

   Шульженко Федір Пилипович, д.пол.н., професор

   1.  

   Іванова Катерина

   Володимирівна

   Правові засади захисту іноземних інвестицій в Україні

   Кулага Еліна Вікторівна, к.ю.н.

   1.  

   Кабанець Марина

   Олександрівна

   Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями в Україні

   Намясенко Ольга Кузьмівна, к.ю.н.

   1.  

   Кащина Олександра

   Степанівна

   Правове регулювання діяльності фондових бірж в Україні

   Борсук Наталія Яківна, к.ю.н.

  • з/п

   Прізвище, ім’я та по батькові студента

   Тема дипломної роботи

   Керівник

   дипломної роботи

   КОМІІСІЯ № 1

   18 січня 2016 р. о 1315 год., (у 528 ауд.)

   Голова: Намясенко О. К., доцент кафедри правового регулювання економіки, к.ю.н.

   Члени: Хатнюк Н. С., доцент кафедри правового регулювання економіки, к.ю.н., доцент;

   Міщук М. О., доцент кафедри цивільного та трудового права, к.ю.н., доцент.

   1.  

   Бажин Ігор

   Сергійович

   Правова характеристика договорів міжнародних перевезень

   Шеремьєва Ольга Юріївна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Башенко Ганна

   Ігорівна

   Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища в Україні

   Скрицька Надія Анатоліївна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Бойко Альона Олександрівна

   Правовий статус Верховної Ради України

   Шульженко Федір Пилипович, д.пол.н., професор

   1.  

   Гаврилюк Анна

   Вікторівна

   Правовий статус субєктів зовнішньоекономічної діяльності за законодавством України

   Голубєва Вікторія Олегівна, к.ю.н., професор

   1.  

   Ганічкіна Ксенія

   Юріївна

   Правові засади розгляду цивільних справ у судах першої інстанції

   Ярошенко Ірина Станіславівна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Голенач Євгеній

   Васильович

   Правове регулювання банківської системи України

   Фукс Наталія Анатоліївна, к.е.н.

   1.  

   Голій Людмила

   Ігорівна

   Правове регулювання діяльності професійних спілок в Україні

   Назаренко Олена Аркадіївна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Гузь Ірина

   Олександрівна

   Правові засади реалізації економічних прав та свобод людини і громадянина в Україні

   Рижук Юлія Миколаївна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Гуменюк Володимир

   Сергійович

   Правові засади діяльності органів державної виконавчої служби України

   Шаркова Ірина Миколаївна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Гусаківська Юлія

   Юріївна

   Правові засади вирішення адміністративних спорів в Україні

   Кожура Людмила Олександрівна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Давиденко Євген Володимирович

   Правове регулювання діяльності об'єднань підприємств в Україні

   Коломієць-Людвіг Євгенія Павлівна,

   к.ю.н.

   1.  

   Доліщук Руслан

   Миколайович

   Правове регулювання діяльності адвокатських об’єднань в Україні

   Мачуський Володимир Володимирович, к.ю.н., доцент

   1.  

   Дудченко Ірина

   Михайлівна

   Договірна відповідальність в системі юридичної відповідальності

   Вавженчук Сергій Ярославович, д.ю.н., професор

   1.  

   Дука Марина

   Андріївна

   Конституційно-правові засади діяльності прокуратури України

   Шульженко Федір Пилипович, д.пол.н., професор

   1.  

   Іванова Катерина

   Володимирівна

   Правові засади захисту іноземних інвестицій в Україні

   Кулага Еліна Вікторівна, к.ю.н.

   1.  

   Кабанець Марина

   Олександрівна

   Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями в Україні

   Намясенко Ольга Кузьмівна, к.ю.н.

   1.  

   Кащина Олександра

   Степанівна

   Правове регулювання діяльності фондових бірж в Україні

   Борсук Наталія Яківна, к.ю.н.

  • КОМІІСІЯ № 2

   18 січня 2016 р. о 1315 год., (у 519 ауд.)

   Голова: Фукс Н. А., доцент кафедри правового регулювання економіки, к.е.н.

   Члени: Галіахметов І. А., доцент кафедри правового регулювання економіки, к.ю.н.;

   Ієрусалімова І.О., доцент кафедри теорії та історії держави і права.

   1.  

   Ковтун Яна

   Володимирівна

   Національний та міжнародно-правовий аспекти регулювання зовнішньої торгівлі

   Гайдулін Олександр Олександрович, к.ю.н., доцент

   1.  

   Козій Людмила

   Анатоліївна

   Правовий статус адвоката в адміністративному процесі

   Мачуський Володимир Володимирович, к.ю.н., доцент

   1.  

   Кондратенко Максим

   Юрійович

   Правовий статус Президента України як глави держави

   Шульженко Федір Пилипович, д.пол.н., професор

   1.  

   Корітчук Даря

   Сергіївна

   Правові засади функціонування центральних органів виконавчої влади в Україні

   Шульженко Федір Пилипович, д.пол.н., професор

   1.  

   Костевич Петро

   Васильович

   Правове регулювання підрядних відносин у сфері будівництва

   Васильківська Ірина Петрівна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Котеньов Микита

   Андрійович

   Правове регулювання обігу векселів в Україні

   Борсук Наталія Яківна, к.ю.н.

   1.  

   Ільїн Петро Ілліч

   Правова характеристика кредитного договору за законодавством України

   Шимон Світлана Іванівна, д.ю.н., доцент

   1.  

   Кулага Євгеній

   Петрович

   Нормативно-правове регулювання земельних відносин в Україні

   Літошенко Олена Святославівна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Лисенко Євгеній

   Сергійович

   Правова характеристика договору про надання послуг за законодавством України

   Сагайдак Юлія Вікторівна, к.ю.н.

   1.  

   Максимович Альона

   Сергіївна

   Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні

   Виноградова Ганна Валеріївна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Мельничук Лілія

   Дмитрівна

   Правова характеристика договорів у сфері інвестиційної діяльності

   Солдатенко Оксана Володимирівна, д.ю.н., професор

   1.  

   Нагорна Ірина

   Ігорівна

   Правовий статус представника в цивільному процесі

   Ярошенко Ірина Станіславівна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Нестеровська Юлія Андріївна

   Кримінальна відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами в Україні

   Васильківська Ірина Петрівна, к.ю.н., доцент

  • КОМІІСІЯ № 2

   18 січня 2016 р. о 1315 год., (у 519 ауд.)

   Голова: Фукс Н. А., доцент кафедри правового регулювання економіки, к.е.н.

   Члени: Галіахметов І. А., доцент кафедри правового регулювання економіки, к.ю.н.;

   Ієрусалімова І.О., доцент кафедри теорії та історії держави і права.

   1.  

   Ковтун Яна

   Володимирівна

   Національний та міжнародно-правовий аспекти регулювання зовнішньої торгівлі

   Гайдулін Олександр Олександрович, к.ю.н., доцент

   1.  

   Козій Людмила

   Анатоліївна

   Правовий статус адвоката в адміністративному процесі

   Мачуський Володимир Володимирович, к.ю.н., доцент

   1.  

   Кондратенко Максим

   Юрійович

   Правовий статус Президента України як глави держави

   Шульженко Федір Пилипович, д.пол.н., професор

   1.  

   Корітчук Даря

   Сергіївна

   Правові засади функціонування центральних органів виконавчої влади в Україні

   Шульженко Федір Пилипович, д.пол.н., професор

   1.  

   Костевич Петро

   Васильович

   Правове регулювання підрядних відносин у сфері будівництва

   Васильківська Ірина Петрівна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Котеньов Микита

   Андрійович

   Правове регулювання обігу векселів в Україні

   Борсук Наталія Яківна, к.ю.н.

   1.  

   Ільїн Петро Ілліч

   Правова характеристика кредитного договору за законодавством України

   Шимон Світлана Іванівна, д.ю.н., доцент

   1.  

   Кулага Євгеній

   Петрович

   Нормативно-правове регулювання земельних відносин в Україні

   Літошенко Олена Святославівна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Лисенко Євгеній

   Сергійович

   Правова характеристика договору про надання послуг за законодавством України

   Сагайдак Юлія Вікторівна, к.ю.н.

   1.  

   Максимович Альона

   Сергіївна

   Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні

   Виноградова Ганна Валеріївна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Мельничук Лілія

   Дмитрівна

   Правова характеристика договорів у сфері інвестиційної діяльності

   Солдатенко Оксана Володимирівна, д.ю.н., професор

   1.  

   Нагорна Ірина

   Ігорівна

   Правовий статус представника в цивільному процесі

   Ярошенко Ірина Станіславівна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Нестеровська Юлія Андріївна

   Кримінальна відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами в Україні

   Васильківська Ірина Петрівна, к.ю.н., доцент

 •  

   1.  

   Ногань Дмитро Петрович

   Правове регулювання дистриб'юторської діяльності в Україні

   Марченко Віктор Борисович, к.ю.н., доцент

   1.  

   Осташевська Анастасія

   Олексіївна

   Державна фінансова інспекція України в системі органів виконавчої влади

   Шимон Світлана Іванівна, д.ю.н., доцент

   1.  

   Пайманов Роман

   Сергійович

   Правові засади реалізації політичних прав людини і громадянина в Україні

   Назаренко Олена Аркадіївна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Панфіленко Ярослав

   Володимирович

   Правові засади здійснення громадського контролю в Україні

   Балюк Ірина Анатоліївна, к.ю.н.

   1.  

   Погорілий Андрій

   Олександрович

   Правове регулювання депозитних операцій банків в Україні

   Ієрусалімова Ірина Олександрівна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Ногань Дмитро Петрович

   Правове регулювання дистриб'юторської діяльності в Україні

   Марченко Віктор Борисович, к.ю.н., доцент

   1.  

   Осташевська Анастасія

   Олексіївна

   Державна фінансова інспекція України в системі органів виконавчої влади

   Шимон Світлана Іванівна, д.ю.н., доцент

   1.  

   Пайманов Роман

   Сергійович

   Правові засади реалізації політичних прав людини і громадянина в Україні

   Назаренко Олена Аркадіївна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Панфіленко Ярослав

   Володимирович

   Правові засади здійснення громадського контролю в Україні

   Балюк Ірина Анатоліївна, к.ю.н.

   1.  

   Погорілий Андрій

   Олександрович

   Правове регулювання депозитних операцій банків в Україні

   Ієрусалімова Ірина Олександрівна, к.ю.н., доцент

 •  

  • КОМІСІЯ № 3

   18 січня 2016 р. о 1315 год., (у 457 ауд.)

   Голова: Коссе Д. Д., доцент кафедри правового регулювання економіки, к.ю.н.

   Члени: Єршова В. С., старший викладач кафедри міжнародного та європейського права, к.ю.н.

   Ворушило С. В., доцент кафедри конституційного та адміністративного права, к.ю.н., доцент.

   1.  

   Поїхало Валерія

   Олександрівна

   Правові засади соціального захисту малозабезпечених осіб в Україні

   Кожура Людмила Олександрівна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Радостєв Андрій

   Володимирович

   Правове регулювання надання послуг поштового зв’язку в Україні

   Скрицька Надія Анатоліївна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Рачинська Олена

   Анатоліївна

   Правове регулювання зовнішньої торгівлі в умовах членства України в Світовій організації торгівлі

   Шереметьєва Ольга Юріївна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Михайлюк

   (Романенко) Юлія

   Олегівна

   Правові засади державного нагляду за страховою діяльністю в Україні

   Скрицька Надія Анатоліївна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Русінов Сергій

   Андрійович

   Правове регулювання надання фінансових послуг в Україні

   Рижук Юлія Миколаївна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Савицький Євгеній

   Ігорович

   Правова характеристика трудового договору за законодавством України

   Міщук Михайло Олександрович, к.ю.н., доцент

   1.  

   Салогуб Даря

   Володимирівна

   Конституційний Суд України в національній судовій системі

   Намясенко Ольга Кузьмівна, к.ю.н.

   1.  

   Сапко Борис

   Миколайович

   Правова характеристика договору про створення за замовленням і використанням об’єкта інтелектуальної власності

   Васильківська Ірина Петрівна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Святогор Ганна

   Андріївна

   Правові засади соціального захисту непрацездатних осіб в Україні

   Солдатенко Оксана Володимирівна, д.ю.н., професор

   1.  

   Стадницький Петро

   Олександрович

   Правові засади реалізації права на працю в Україні

   Кожушко Світлана Іванівна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Стегній Роман

   Романович

   Юридична відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю

   Марченко Віктор Борисович, к.ю.н., доцент

   1.  

   Сурмило Денис

   Віталійович

   Правове регулювання кредитних операцій банків в Україні

   Солдатенко Оксана Володимирівна, д.ю.н., професор

   1.  

   Халяпін Юрій

   Михайлович

   Правові засади державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні

   Васильківська Ірина Петрівна, к.ю.н., доцен

   1.  

   Чарнюк Дмитро

   Валерійович

   Правові засади захисту прав та законних інтересів інвесторів в Україні

   Васильківська Ірина Петрівна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Шамраєнко Євгеній

   Олександрович

   Правові засади вирішення зовнішньоекономічних спорів за законодавством України

   Намясенко Ольга Кузьмівна, к.ю.н.

   1.  

   Шумейко Сергій

   Олександрович

   Правове регулювання пенсійного забезпечення в Україні

   Шматова Юлія Олександрівна, к.ю.н.

   1.  

   Юрець Ніколетта

   Сергіївна

   Конституційно-правові засади діяльності адвокатури в Україні

   Аскеров Садіг Сафарович, к.ю.н., доцент

   1.  

   Яненко Олеся

   Ігорівна

   Правове регулювання некомерційної господарської діяльності в Україні

   Кикоть Павло Валерійович, к.ю.н., доцент

  • КОМІСІЯ № 3

   18 січня 2016 р. о 1315 год., (у 457 ауд.)

   Голова: Коссе Д. Д., доцент кафедри правового регулювання економіки, к.ю.н.

   Члени: Єршова В. С., старший викладач кафедри міжнародного та європейського права, к.ю.н.

   Ворушило С. В., доцент кафедри конституційного та адміністративного права, к.ю.н., доцент.

   1.  

   Поїхало Валерія

   Олександрівна

   Правові засади соціального захисту малозабезпечених осіб в Україні

   Кожура Людмила Олександрівна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Радостєв Андрій

   Володимирович

   Правове регулювання надання послуг поштового зв’язку в Україні

   Скрицька Надія Анатоліївна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Рачинська Олена

   Анатоліївна

   Правове регулювання зовнішньої торгівлі в умовах членства України в Світовій організації торгівлі

   Шереметьєва Ольга Юріївна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Михайлюк

   (Романенко) Юлія

   Олегівна

   Правові засади державного нагляду за страховою діяльністю в Україні

   Скрицька Надія Анатоліївна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Русінов Сергій

   Андрійович

   Правове регулювання надання фінансових послуг в Україні

   Рижук Юлія Миколаївна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Савицький Євгеній

   Ігорович

   Правова характеристика трудового договору за законодавством України

   Міщук Михайло Олександрович, к.ю.н., доцент

   1.  

   Салогуб Даря

   Володимирівна

   Конституційний Суд України в національній судовій системі

   Намясенко Ольга Кузьмівна, к.ю.н.

   1.  

   Сапко Борис

   Миколайович

   Правова характеристика договору про створення за замовленням і використанням об’єкта інтелектуальної власності

   Васильківська Ірина Петрівна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Святогор Ганна

   Андріївна

   Правові засади соціального захисту непрацездатних осіб в Україні

   Солдатенко Оксана Володимирівна, д.ю.н., професор

   1.  

   Стадницький Петро

   Олександрович

   Правові засади реалізації права на працю в Україні

   Кожушко Світлана Іванівна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Стегній Роман

   Романович

   Юридична відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю

   Марченко Віктор Борисович, к.ю.н., доцент

   1.  

   Сурмило Денис

   Віталійович

   Правове регулювання кредитних операцій банків в Україні

   Солдатенко Оксана Володимирівна, д.ю.н., професор

   1.  

   Халяпін Юрій

   Михайлович

   Правові засади державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні

   Васильківська Ірина Петрівна, к.ю.н., доцен

   1.  

   Чарнюк Дмитро

   Валерійович

   Правові засади захисту прав та законних інтересів інвесторів в Україні

   Васильківська Ірина Петрівна, к.ю.н., доцент

   1.  

   Шамраєнко Євгеній

   Олександрович

   Правові засади вирішення зовнішньоекономічних спорів за законодавством України

   Намясенко Ольга Кузьмівна, к.ю.н.

   1.  

   Шумейко Сергій

   Олександрович

   Правове регулювання пенсійного забезпечення в Україні

   Шматова Юлія Олександрівна, к.ю.н.

   1.  

   Юрець Ніколетта

   Сергіївна

   Конституційно-правові засади діяльності адвокатури в Україні

   Аскеров Садіг Сафарович, к.ю.н., доцент

   1.  

   Яненко Олеся

   Ігорівна

   Правове регулювання некомерційної господарської діяльності в Україні

   Кикоть Павло Валерійович, к.ю.н., доцент

 •