Юридичний інститут

Навчально-методична робота

 

Кафедра правового регулювання економіки, її професорсько-викладацький склад постійно приймає участь у  розробці робочих навчальних програм до вивчення різноманітних юридичних дисциплін, що пов’язано зі змінами у навчальних планах за спеціальністю «Правознавство». Викладачами кафедри було підготовлено магістерські програми «Правове регулювання економіки», «Господарське судочинство» та «Правове регулювання банківської діяльності», також за їх участі відбувалася розробка магістерської програми «Міжнародне економічне право».

 

Викладачами кафедри підготовлено значну кількість навчально-методичної літератури, у тому числі:


Підручники:
1. Міжнародне економічне право (Опришко В., Коста А., Квінтано К.  та ін.; за наук. ред. В.Опришка, 2006), 

2. Цивільне право України. Загальна частина (Хатнюк Н.С., 2008),

3. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання (Хатнюк Н.С., 2008),

4. Господарське право у 2 томах (за ред. д.ю.н. Опришка В.Ф., к.ю.н. Хатнюк Н.С., 2011).

Навчальні  посібники:
1. Вирішення господарських спорів (Балюк І. А., 2004),
2. Основи правознавства: для слухачів відділення довузівської підготовки (Опришко В.Ф., Шульженко Ф.П., Васильківська І.П., Перепадя О.В., 2007),
3. Господарське процесуальне право (Балюк І.А., 2008),

4. Корпоративне право України: Навч.-практ. посібник із зразками документів (Мельник О.О., 2008),

5. Корпоративне право (Хатнюк Н.С., Мельник О.О., 2009),

6. Антимонопольно-конкурентне право України (Журик Ю.В., 2011),

7. Бюджетне законодавство України (Опришко В.Ф., Ковальчук А.Т., Фукс Н.А., 2012),

8. Вирішення господарських та зовнішньоекономічних спорів (Хатнюк Н.С., Балюк І.А., 2014).

 

Навчально-методичні посібники для самостійного вивчення дисципліни:
1. Господарське процесуальне право (Балюк І. А., 2002),

2. Міжнародне економічне право (Опришко В. Ф., Лясківська Л. А., 2005), 
3. Правознавство (Опришко В. Ф., Шульженко Ф. П., Кришевич О. В., Постульга В. Є., 2005),
4. Господарське право (Мельник О.О., 2005),
5. Земельне та аграрне право (Літошенко О.С., 2014).

 

Практикуми:

1.      Земельне та аграрне право (Літошенко О.С., 2014),

2.      Господарське процесуальне право (Балюк І.А., Намясенко О.К., Лисунь Г.Д., 2015),

3.      Земельне право (Шматова Ю.О., 2015).

 

 Монографії:

1.Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави (Опришко В. Ф., Шульженко Ф. П., Гайдулін О. О. та ін.; За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка, 2006),

2. Недійсні правочини у цивільному праві та практика оспорювання (Хатнюк Н.С., 2009),

3. Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (за ред. Опришка В. Ф., 2015, знаходиться у видавництві),

4. Галіахметов І. А. Муніципальне право України: методологія становлення та розвитку (рекомендовано до друку).

 

Науково-практичні коментарі:

1. Науково-практичний коментар до Закону України «Про вищу освіту»; За ред. чл.-кор. НАН України В.Ф. Опришка (2014).

 

Збірники тез доповідей конференцій, проведених факультетом:
1. «Міжнародне економічне співробітництво України (правові проблеми)» (листопад 2004 р.);
2. «Проблеми вдосконалення підготовки юристів: професійні та морально-етичні аспекти» (жовтень 2008 р.);

3. «Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи» (травень 2011 р.);

4. «Актуальні питання підготовки юристів в непрофільних внз» (жовтень 2013 р.).

досвідчені професіонали-практики.

 

Остання редакція: 27.11.15