Юридичний інститут

Шматова Юлія Олександрівна

Кафедра: Кафедра правового регулювання економіки
Посада: Заступник завідувача кафедри
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 7 років
Біографія:

У 2008 р. закінчила Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та кваліфікацію магістра права (диплом з відзнакою).

З 2008 р. по 2011 р. навчалася в аспірантурі за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право при кафедрі правового регулювання економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

У лютому 2012 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Механізм адміністративно-правового забезпечення прав людини в умовах надзвичайних ситуацій» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

На кафедрі правового регулювання економіки працює з грудня 2011 р.

Забезпечує проведення занять з наук «Земельне та аграрне право», «Господарське процесуальне право» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство».

З 2013 р. є Головою Громадської організації «Асоціація випускників юридичного факультету КНЕУ імені Вадима Гетьмана».