Юридичний інститут

Коломієць-Людвіг Євгенія Павлівна

Кафедра: Кафедра правового регулювання економіки
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 7 років
Біографія:

У 2001 р. закінчила Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, факультет романо-германської філології (спеціальність «Англійська і німецька мови та література»), отримала диплом спеціаліста з відзнакою та кваліфікацію «вчитель англійської мови, зарубіжної літератури».

 

У 2003 р. закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Правознавство», магістерська програма «Правове регулювання економіки», здобула кваліфікацію магістра права.

 

У 2006-2009 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі правового регулювання економіки юридичного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.


У лютому 2014 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Правове регулювання злиття та поглинання суб’єктів господарювання в Україні» за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.

 

З вересня 2010 р. працює на посаді старшого викладача кафедри правового регулювання економіки.

Має досвід викладання дисциплін «Корпоративне право» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство»; «Правове регулювання фондового ринку» для студентів освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Правознавство» за магістерською програмою «Правове регулювання економіки»; «Господарське право» для студентів освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Правознавство» Інституту бізнес-освіти КНЕУ за магістерськими програмами «Правове регулювання економіки» та «Міжнародне економічне право».

 

Є автором 12 наукових статей (у т.ч. 2 у міжнародних виданнях); брала участь в роботі 14 науково-практичних конференцій;

Є співавтором:

- Науково-практичного коментаря до Закону України «Про вищу освіту» / за ред. чл.-кор. НАН України В. Ф. Опришка. – К. : Парламентське вид-во, 2014 р. – 672 с. (Розділ ІІ, С. 54-84)

- Практикуму "Інноваційно-інвестиційний розвиток Європейського Союзу" / за ред. В. І. Чужикова. - К. : КНЕУ, 2015. - 280 с. (Теми 7, 8)


У 2012-2015 рр. брала участь у реалізації спільного проекту КНЕУ та ЄС з проведення міжпредметного тренінгу «Інноваційний та інвестиційний розвиток Європейського Союзу» (реєстраційний номер 529031-LLP-1-2012-1-UA-AJM-MO)

 

У 2013 - 2015 рр. була керівником юридичної клініки «Соціальна справедливість».

Учасник програми "Відкритий світ. Верховенство права" за підтримки
Конгресу США (2013 р.)

Учасник тренінгу від Всесвітньої Асоціації Юридичної Освіти "Впровадження юридичної освіти у диверсифіковані контексти" (Анатолійський Університет, Турція, 2015 р.)

 

З вересня 2015 р. працює директором Центру міжнародної академічної мобільності.

У 2015 - 2017 рр. була координатором проекту TEMPUS «Розвиток та вдосконалення університетського управління в галузі міжнародних зв’язків» (UNIVIA) 543893- TEMPUS– 1 – 2013 – 1 – AZ– TEMPUS– SMGR

Є співавтором Стратегії інтернаціоналізації КНЕУ на 2016 - 2020 рр.