Юридичний інститут

Сгадова Валентина Василівна

Кафедра: Кафедра педагогіки та психології
Посада: професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Стаж роботи: 35 років
Біографія:

У 1973 році закінчила Київський державний педагогічний інститут імені М.О. Горького, спеціальність «Фізика і електротехніка».

У1986-1988 роках працювала викладачем кафедри педагогіки філософського факультету в Київському Державному університеті імені Т.Г. Шевченка.

У 2000-2003 роках — доцент кафедри педагогіки та психології вищої школи в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

З 2003 року працювала на посаді доцента кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», нині працює на посаді професора.

Закінчила аспірантуру в Інституті педагогіки за спеціальністю «Теорія і історія педагогіки». Дисертацію захистила в 1983 році на засіданні сціалізованої Вченої ради Інституту педагогіки УРСР.

Наукова діяльність:

Напрями наукових досліджень: професійно-педагогічна підготовка майбутнього викладача вищої школи. Має 105 публікацій, в тому числі 88 наукового і 17 навчально-методичного характеру, в тому числі 27 статей опубліковано у фахових виданнях, включених до затверджених ВАК переліку, співавтор 8 підручників і навчальних посібників  з грифом МОН України.

Підготувала 8 кандидатів педагогічних наук.

Брала участь у роботі 26 науково-практичних та науково-методичних конференцій, у тому числі: «Тренінгові технології як засіб формування знаннєвих та практичних компетенцій: Досвід факультетів і кафедр», 3-4 лютого 2009 р., ДВНЗ «Київський національний економічний ун6іверситет імені Вадима Гетьмана», м. Київ; «Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку», 2 лютого 2010, ДВНЗ «Київський національний економічний ун6іверситет імені Вадима Гетьмана», м. Київ; «Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення», 21 лютого 2012 р., ДВНЗ «Київський національний економічний ун6іверситет імені Вадима Гетьмана», м. Київ.