Юридичний інститут

Анотації вибіркових дисциплін

АНОТАЦІЯ
до вибіркової дисципліни
«Конституційні основи розвитку законодавства»
1. Дисципліна «Конституційні основи розвитку законодавства»
викладається у четвертому семестрі для студентів ІІ курсу в пакеті з
дисципліною «Нормотворча діяльність».
2. Всього передбачено 10 лекцій, які читає д.ю.н., професор, декан
юридичного факультету О. В. Солдатенко, та 8
семінарських/практичних занять.
3. Перші дві лекції вступного характеру, здебільшого теоретичні та
спрямовані на видачу студентам індивідуального завдання, яке полягає
у:
3.1. Розробці законопроекту та пакету супроводжуючих до нього
документів, тобто кожний із студентів на довільну тему розробляє
законопроект. Для обговорення законопроектів створюється група
«В контакті», де вони публікуються для обговорення учасниками
спільноти в режимі «он-лайн» та оцінювання колегами – за це
передбачено додаткові бали.
3.2. 2-ге індивідуальне завдання полягає у проведенні лекції-
конференції, на яку студенти готують тези доповідей – обсягом 3–4
сторінки, з яких відбираються кращі та нижчої якості, які
виносяться на заслуховування безпосередньо на конференції, оцінку
яких здійснюватиме обрана демократичним шляхом комісія зі
складу студентів. За оцінені на найвищий бал виступи передбачено
нагороди. Така лекція-конференція проводиться по 5 темі (5–6
лекції).
4. На послідуючих лекціях вивчаються деталі конституційної, судової та
адміністративної реформ. Зазвичай на такі лекції запрошуються гості-
практики, які безпосередньо задіяні у процесі такого реформування
(зокрема, лекції вже відвідали Іло Глонті – радник екс-Президента
Грузії Михайла Саакашвілі, Михайло Жернаков – к.ю.н., представник
Реанімаційного пакету реформ, один із ідеологів судової реформи
(колишній суддя).
5. Запрошую усіх бажаючих до опанування як теоретичними знаннями
щодо розвитку й удосконалення законодавства України, так і щодо
набуття практичних навичок законотворення та до спілкування з
цікавими особистостями.
Остання редакція: 09.12.15